Cart 0
  • Semua transaksi tiada bayaran balik kecuali dengan kebenaran pihak urusan mengikut keadaan yang munasabah. 
  • Sekiranya penebus atau penama mereka adalah positif Covid-19, bukti status tersebut melalui aplikasi MySejahtera diperlukan oleh pihak urusan. 
  • Bayaran balik akan dipertimbangkan mengikut kes-kes tertentu memandangkan situasi semasa.
  • Pihak Acappella Suite Hotel berhak untuk meminda terma dan syarat tanpa notis.