Cart 0
  • Baucar sah dari 8 - 30 April 2022 sahaja.
  • Tidak boleh dikembalikan atau ditukar dengan wang tunai.
  • Setiap satu pembelian baucer hanya sah untuk setiap seorang yang dinyatakan (dewasa atau kanak-kanak).
  • Tempahan awal diutamakan, tertakluk pada kekosongan. 
  • Baucar tidak boleh digantikan jika hilang atau rosak.
  • Pihak Acappella Suite Hotel berhak untuk meminda terma dan syarat tanpa notis.